Företaget

Företaget

Uppdrag

 

Inga uppdrag är för små eller för stora.

 

Både små och stora uppdrag genomförs av AR Brandsäkerhet. Genom ett brett sammarbete med andra leverantörer säkerställs att rätt kompetens anlitas för respektive uppdrag.

Genom att sätta kunden i fokus uppnås rätt kvalite och nöjda kunder. Företagsanpassade utbildningar där de enskilldas behov sätts i centrum säkerställer att kunden får rätt utbildning.

Vi har ett ledningssystem som leder oss i vårt arbete. Rutiner finns så att inga moment blir förbisedda och att kundens krav tydliggörs.

Oberoende

 

Viktigt med oberoende.

 

För AR Brandsäkerhet innebär oberoende att inga oegentligheter får förekomma. Detta säkerställs genom kontinuerliga egenkontroller via ledningssystemet.

  • Besiktningar.
  • Utbildningar.
  • Granskningar.
  • Projektering.
  • Konsultuppdrag.
  • Rådgivning.

Kvalite

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet inom AR Brandsäkerhet. Detta gäller såväl funktionell som teknisk kvalitet. Utifrån detta ska vi erbjuda kundanpassade produkter, tjänster och systemlösningar med högsta kvalitet på såväl produkter som tjänster.

Kunden ska alltid få det som kunden köpt, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Det är hela företagets ansvar att vi uppnår rätt kvalitet samt är det varje medarbetares skyldighet att utveckla och ständigt förbättra vår kvalitet.

 

Personal

 

Vår personal har lång erfarenhet.

 

Arbetat med brand och utrymningslarm sedan mer än 30 år.

Behörig ingenjör brandlarm sedan 2002.

Drivit och medverkat i olika typer av säkerhetsprojekt

Anders Reinholdsson

  • Behörig ingenjör brandlarm.

Cert. 15-451

  • Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande.

Cert. 17-371

Kontakta oss

Karlslundsgatan 18,

151 35 Södertälje

Tel: +46 70 374 02 62

© Copyright 2016. All Rights Reserved.