Nyheter

Nyheter

2018-07-03

Nya Utbildningar

 

Entreprenadjuridik

Nu erbjuder vi en en-dagars utbildning i entreprenadjuridik.

 

Första tillfället är 2018-09-20 och hålls i Farsta söder om Stockholm.

 

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Vår går igenom standardavtalen, dessutom hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Utbildningen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad.

 

Utbildningen vänder sig till de som ska certifiera sig som behörig ingenjör eller de som ska recertifiera sig.

 

Kontakta oss för mer information och kostnad.

 

Grundläggande brandskydd

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till på vilka olika sätt en brand kan uppstå samt med vilken typ av släckmedel man bäst bekämpar denna. Det är viktigt att också känna till vilka resurser som räddningstjänsten förfogar över samt hur byggnader är uppförda för att begränsa en brand.

 

Utbildningen vänder sig till personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler eller behörig ingenjör gassläck. Utbildningen passar även för personer som vill kunna organisera brandskyddet inom det egna företaget.

 

Nästa utbildningstillfälle är 2018-10-02--05.

 

Kontakta oss för mer information och kostnad.

 

2017-11-13

BREAKING NEWS.

AR Brandsäkerhet är först med att inneha certifikat för Utrymningslarm med Talat meddelande.

Se här.

 

 

2017-01-17

Uppdateringsutbildning SBF 110:8

 

 

Brandskyddsföreningen har publicerat nytt regelverk för brand och utrymningslarm, SBF 110:8, som kommer att ersätta dagens SBF 110:7 samt SBF:s Rekommendation Utrymningslarm 2015. Samtidigt publiceras ett regelverk för talat utrymningslarm SBF 502:1.

 

AR Brandsäkerhet erbjuder nu en endags nyhetsutbildning i dessa regelverk.

 

SBF 110:8:

Genomgång av de nyheter och ändringar som det nya regelverket innebär.

Jämförelse görs på skillnaderna mot tidigare regelverk.

 

SBF 502:1:

Kort information om vad det nya regelverket innebär.

 

Utbildningen vänder sig till de som har goda kunskaper inom SBF 110.

 

Kontakta oss för mer information och kostnad.

 

2016-10-09

Ny tjänst från AR Brandsäkerhet

 

 

Alla som är certifierade, personer och företag, vet hur jobbigt det är att hålla koll på uppdaterade lagar, förordningar, regler mm. Frågor som ställs när certifierade företag och personer blir granskade är:

  • Har det publicerats en ny BBR?
  • Har Elsäkerhetsverket givit ut uppdaterad ELSÄK?
  • Har Arbetsmiljöverket ändrat i AFS?

Genom att ha koll på detta slipper Ni avvikelser samt att man kan vinna marknadsfördelar. Att ha koll på läget inger förtroende.

 

AR Brandsäkerhet erbjuder nu en ny prenumerationstjänst. Som anläggarfirma och behörig ingenjör finns det krav på olika dokument som Ni ska ha koll på. Vi hjälper till med detta. En gång i månaden får Ni ett mail med information om vad som har hänt inom just ditt område, och var Ni kan hämta/köpa aktuell utgåva. Detta innebär att Ni slipper lägga dyrbar tid på att leta efter denna information på flera olika ställen. I mailet som skickas en gång per månad, får Ni en samlad information om vad som hänt/publicerats den senaste månaden. Informationen avser bara de områden som berör just Ert område.

 

Från endast 150:-/månad sköter vi detta åt Er. Givetvis kan Ni kombinera olika tjänster.

För endast 50:- extra/tjänst och e-postadress/företag.

Exempelvis:

Anläggarfirma brandlarm + Behörig ingenjör brandlarm

Behörig ingenjör brandlarm + Behörig ingenjör vattensprinkler

 

Kontakta oss för mer information om hur ni kan kombinera olika tjänster och kostnad för detta.

 

2016-05-18

Certifierad besiktningsfirma

 

 

Från och med 2016-05-13 är AR Brandsäkerhet Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordningar enligt SBF 1003:3. Det innebär att vi genomför Leverans- och revisionsbesiktningar på brand- och utrymningslarm. Dessa besiktninga är en oberoende besiktning som kontrollerar hur anläggningen ser ut i förhållande till det regelverk som den är byggd efter.

Kontakta oss

Karlslundsgatan 18,

151 35 Södertälje

Tel: +46 70 374 02 62

© Copyright 2016. All Rights Reserved.