Tjänster

Tjänster

 

Prenumerationstjänst

 

 

Alla som är certifierade, personer och företag, vet hur jobbigt det är att hålla koll på uppdaterade lagar,

förordningar, regler mm. Frågor som ställs när certifierade företag och personer blir granskade är:

  • Har det publicerats en ny BBR?
  • Har Elsäkerhetsverket givit ut uppdaterad ELSÄK?
  • Har Arbetsmiljöverket ändrat i AFS?

Genom att ha koll på detta slipper Ni avvikelser samt att man kan vinna marknadsfördelar. Att ha koll på läget inger förtroende.

 

AR Brandsäkerhet erbjuder nu en ny prenumerationstjänst. Som anläggarfirma och behörig ingenjör finns det krav på olika dokument som Ni ska ha koll på. Vi hjälper till med detta. En gång i månaden får Ni ett mail med information om vad som har hänt inom just ditt område, och var Ni kan hämta/köpa aktuell utgåva. Detta innebär att Ni slipper lägga dyrbar tid på att leta efter denna information på flera olika ställen. I mailet som skickas en gång per månad, får Ni en samlad information om vad som hänt/publicerats den senaste månaden. Informationen avser bara de områden som berör just Ert område.

 

Från endast 150:-/månad sköter vi detta åt Er. Givetvis kan Ni kombinera olika tjänster.

För endast 50:- extra/tjänst och e-postadress/företag.

Exempelvis:

Anläggarfirma brandlarm + Behörig ingenjör brandlarm

Behörig ingenjör brandlarm + Behörig ingenjör vattensprinkler

 

Kontakta oss för mer information om hur ni kan kombinera olika tjänster och kostnad för detta.

 

Besiktning

 

Leverans- och revisionsbesiktning

av brand och utrymningslarm.

 

Det är viktigt att alla brand- och utrymningslarm besiktigas så det säkerställs att anläggningarna fungerar och uppfyller SBF 110. Enligt SBF 110 ska alla brand- och utrymningslarm besiktigas kontinuerligt av certifierat besiktningsföretag. Genom att anlita ett certifierat besiktningsföretag får anläggningsägaren en oberoende besiktning av sin anläggning. AR Brandsäkerhet är certifierad besiktningsföretag. Efter genomförd besiktning erhåller anläggningsägaren ett besiktningsintyg som ska skickas till kravställaren som bevis på att anläggningen uppfyller ställda krav.

 

AR Brandsäkerhet genomför även entrepranadbesiktningar som kontrollerar att det kunden köpt är det kunden också fått. Entreprenadbesiktning kan genomföras samtidigt som leveransbesiktning för att spara tid för kunden. Givetvis får kunden ett protokoll efter genomförd besiktning.

 

Kontakta oss för mer information

Utbildning

 

Kompetens är nyckeln till framgång.

 

Kontinuerlig ubildning av anställda är viktigt för att upprätthålla kompetensen hos medarbetare. Därför är det viktgt med kontinuerlig utbildning.

AR Brandsäkerhet har mångårig erfarenhet inom området brand och genomför företagsanpassade utbildningar.

Genom att analysera företagets behov tas en utbildning fram som möter det aktuella behovet. Utbildning kan genomföras i kundens lokaler eller på annan ort, allt efter kundens behov.

 

Exempel på utbildningar:

- Regler för automatiskt brandlarm

- Regler för utrymningslarm

- Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110

- SBA

- Brandskydd i BRF

- mm

 

Tveka inta att kontakta oss för ett upplägg som passar just Er.

Konsultuppdrag

 

Inga uppdrag är för små eller för stora .

 

Genom lång erfarenhet inom brandlarmbranchen kan vi erbjuda olika typer av konsultuppdrag. Exempel på uppdrag:

- Granskning av bygghandling

- Kontroll av installationer under byggtid.

- Inventering av brandskydd

- Granskning av ledningssystem

- Hjälp med framtagande av ledningssystem

- mm

 

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp.

 

Kontakta oss

Karlslundsgatan 18,

151 35 Södertälje

Tel: +46 70 374 02 62

© Copyright 2016. All Rights Reserved.